Oferty pracy
Oferty pracy

Oferty pracy

1750 EUR wynagrodzenie
netto/mc
16 kwietnia data
wyjazdu
2 miesiące długość
zlecenia
1900 EUR wynagrodzenie
netto/mc
24 kwietnia data
wyjazdu
5 miesięcy długość
zlecenia
1750 EUR wynagrodzenie
netto/mc
21 marca data
wyjazdu
2 miesiące długość
zlecenia
1850 EUR wynagrodzenie
netto/mc
13 kwietnia data
wyjazdu
6 tygodni długość
zlecenia